PCPR kupił 9-osobowy samochód.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie od maja realizuje projekt pn. „W RODZINIE JEST MOC”. Projekt ma na celu wsparcie rodzin zastępczych. Dzięki pozyskanym funduszom na realizację zadania PCPR kupił samochód 9-osobowy by m.in. dowozić dzieci na szkolenia i terapie. W projekcie weźmie udział co najmniej 135 osób.

Projekt, który realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, finansowany ze środków unijnych (1,6 mln zł) i budżetu powiatu bełchatowskiego (280 tys zł) skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wychowującej się w rodzinach zastępczych na terenie powiatu, ale również do rodziców zastępczych i ich dzieci biologicznych. Działania realizowane w projekcie „ W RODZINIE JEST MOC” mają na celu między innymi: wsparcie psychologiczne dla rodzin, psychoterapie indywidualną dla dzieci, terapie rodzinną, konsultacje i diagnozowanie dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu, szczególnie pod kątem FASD (psychiatra, pediatra, neuropsycholog), korepetycje i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci.

Wszystkie te działania mają służyć poprawie funkcjonowania dzieci, które z różnych powodów zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Najczęściej są to dzieci z trudnymi doświadczeniami życiowymi, z problemami zdrowotnymi, wymagające szeroko rozumianej pomocy– zaznacza Dorota Pędziwiatr starosta bełchatowski. .

Celem działań jest zbudowanie silnego systemu rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, tak, aby każde dziecko wymagające pieczy zastępczej znalazło miejsce w dobrze przygotowanych, świadomych swojej misji rodzinach zastępczych– podkreśla Wiesława Pędzik dyrektor PCPR w Bełchatowie

Dla celów realizacji projektu PCPR kupił 9-osobowy samochód w ramach przyznanych środków unijnych. Koszt zakupu samochodu stanowił kwotę – 97 tys zł, unijne dofinansowanie to koszt ponad 56 tys zł, a samorząd powiatu dołożył 40 tys zł. Samochód będzie wykorzystywany m.in. by dowozić dzieci z opiekunami na zajęcia, szkolenia i terapie.

źródło: Powiat Bełchatowski

Poprzedni wpis

30 lipca zwałowarka przejechała przez drogę.

Kolejny wpis

Artur Derbin prelegentem na konferencji trenerów PZPN.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *